Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit een aantal vaste stappen:
  1. U bent naar ons verwezen door uw huisarts of medisch specialist. Of u komt op basis van directe toegankelijkheid (zonder verwijzing).
  2. De intake: we maken kennis met elkaar, wisselen verwachtingen uit en verhelderen uw vraag. Zo wordt duidelijk of u bij ons op de juiste plek bent.
  3. Diagnostiek: wij brengen de belemmeringen en mogelijkheden in kaart door het voeren van gesprekken ondersteund door vragenlijsten en testen.
  4. Concrete doelen benoemen, ofwel: wat wilt u weer kunnen? Met uw doelen als richtpunt maken we een behandelplan.
  5. Start van uw behandeling: nu gaan we samen aan de slag!
  6. Evalueren. Tijdens uw behandeling bespreken we uw vorderingen. Haalt u uw doelen of moeten we het plan aanpassen?
  7. U hebt uw doelen behaald. Wij sluiten uw behandeling af en sturen een eindrapport naar uw verwijzer (de huisarts of medisch specialist).
werkwijze2