Vergoeding & aanmelding

Vergoeding ergotherapie
  • Per kalenderjaar wordt er 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering.
    De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico.
  • De zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.
  • Ook kan kinderergotherapie op school gefinancierd worden uit de Leerling Gebonden Financiering (rugzak).
  • In sommige gevallen is vergoeding uit het PGB (persoonsgebonden budget) mogelijk.
  • Enkele zorgverzekeraars bieden extra behandeluren aan in hun aanvullende pakketten. Bekijk hiervoor uw verzekeringspolis.
  • Het is uiteraard ook mogelijk de ergotherapiebehandelingen zelf te betalen. De tarieven voor ergotherapie vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit bedragen per 1 januari 2016, € 16,13 per 15 minuten behandeling. Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een aan huistoeslag van € 27,05 in rekening gebracht.

Ergotherapie Balans heeft zorgcontracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.
logo_CZ    menzis-logo   vgz logo
Logo-Zilveren-Kruis        eno logo
ASR LOGO de-friesland logo ONVZ LOGO

Klik hier voor een compleet overzicht van de zorgcontracten van ergotherapie Balans.

Hoe kunt u bij ons terecht?
  • Op verwijzing van uw arts. Dit is niet voor alle zorgverzekeraars noodzakelijk, maar wel gemakkelijk.
  • Direct zonder verwijzing (DTE). In dit geval vind eerst een korte screening plaats, alvorens de behandeling kan worden gestart. (CZ-verzekerden hebben een verwijsbrief nodig)
Hoe kunt u zich aanmelden?
Wij zijn aangesloten/ geregistreerd bij:

certificaat1

Algemene voorwaarden en privacy
In het kader van de nieuw AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) wil ergotherapie balans u op de hoogte stellen van de algemene voorwaarden die wij als praktijk hanteren en de wijze waarop wij met privacy omgaan.