Aanmelding & vergoeding

Aanmelding
  • Aanmelding via Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). (Let opCZ-verzekerden hebben wel een verwijzing nodig!)
  • Aanmelding met een verwijzing van de huisarts of specialist.
Vergoeding
  • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
  • Per kalenderjaar wordt 10 uur vanuit de basisverzekering vergoed.
  • De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico.
  • Enkele zorgverzekeraars bieden extra behandeluren aan in de aanvullende pakketten. Bekijk hiervoor uw verzekeringspolis.
  • Het is uiteraard ook mogelijk de (extra) ergotherapiebehandelingen zelf te betalen. Zie hiervoor de tarieven van uw zorgverzekeraar.
Algemene voorwaarden en privacy
In het kader van de AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) wil ergotherapie Balans u op de hoogte stellen van de algemene voorwaarden die wij als praktijk hanteren en de wijze waarop wij met privacy omgaan.