Ergotherapie op school

Voor wie is ergotherapie op school?

Voor alle kinderen, met en zonder een beperking, is het belangrijk om met plezier naar school te gaan. Schooltaken met een goed gevoel uitvoeren. Werkjes maken, knutselen, samenwerken, actief luisteren in de kring, huiswerk maken, spelen op het schoolplein en gymactiviteiten.

Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend, zij hebben moeite met vaardigheden en activiteiten in de klas, op het schoolplein of tijdens de gym. Als u als leerkracht dergelijke problemen signaleert bij één of meerdere kinderen in uw klas, kan het inschakelen van een kinderergotherapeut in veel gevallen erg waardevol zijn. Daarbij gaat het niet om de educatieve begeleiding, zoals het leren lezen en rekenen maar om de voorwaarden om dat zo goed mogelijk te kunnen doen.

Wat doet een ergotherapeut op school?

Wij als ergotherapeuten kijken samen met het kind, de ouders en leerkrachten welke vragen er zijn, welke activiteiten het betreft en hoe belangrijk deze zijn voor het kunnen volgen van het onderwijs. Het uitvoeren van gestandaardiseerde observaties en/of tests geeft duidelijkheid over de oorzaak van het probleem. Deze tests en observaties zijn gericht op de dagelijkse activiteiten, de schoolse vaardigheden en de voorwaarden die een kind daarvoor nodig heeft. Op basis hiervan worden in overleg met de leerkracht en de ouders de doelen bepaald. Daarna volgt de interventie door training en begeleiding van het kind en door het geven van adviezen aan de leerkracht.

Ergotherapeutische aandachtsgebieden

Kinderergotherapie helpt kinderen succesvol aan het onderwijs te laten deelnemen door onder andere werken aan het verbeteren van:
■  werkhouding
■ concentratie
■ planmatig werken
■ fijn motorische en kleuter vaardigheden
■ advies over (aangepast) schoolmeubilair

Klik op deze link voor meer informatie over de ergotherapeutisch aandachtsgebieden bij Kinderergotherapie.

Testen op school

Klaar om te gaan schrijven in groep 3?
Heeft u twijfels of een oudste kleuter er wel klaar voor is om in groep drie te starten met het schrijfonderwijs dan is er de Writic screening.
De WRITIC (writing readiness inventory tool in context) is een meetinstrument dat vaststelt of kleuters van 5-6 jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3.
Na afname van deze screening wordt een adviesrapport opgesteld met concreet toepasbare tips voor in de klas en thuis. De uitkomsten worden nabesproken met de leerkracht / en ouders. Indien blijkt dat een kleuter extra ondersteuning nodig heeft kan schrijftraining worden gegeven door de ergotherapeut.

   Vergoedingsmogelijkheden voor ergotherapie op school
  • Vanuit de zorgverzekeraar, bij individuele behandeling.
  • Vanuit een PGB, bij individuele behandeling
  • Vanuit het school budget ( Passend Onderwijs)