Kinderergotherapie

Wat is kinderergotherapie?

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten. Dit kunnen problemen zijn rond om het spelen, de zelfstandigheid, vrije tijd en het meedoen op school. Het zijn activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders/ouders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren.

Wij als ergotherapeuten kijken samen met u (eventueel ook de leerkracht) en uw kind hoe we de ontwikkeling gezamenlijk kunnen stimuleren. We gaan op een speelse manier aan de slag met uw kind, passend bij zijn of haar belevingswereld.

Website2

Ergotherapeutische aandachtsgebieden
  • Verwerking van prikkels die binnenkomen door voelen, zien, horen, proeven, ruiken, vanuit de lichaamshouding en evenwicht. Hierdoor kunnen kinderen moeite hebben met zich concentreren, stilzitten, evenwicht bewaren, dubbeltaken, het aansturen van bewegingen, vermoeidheid et cetera.
  • Vertrouwen in het eigen handelen.
  • Zelfredzaamheid: moeite hebben met aan- en uitkleden, veters strikken, knopen open en dichtmaken, bestek hanteren, douchen en de toiletgang.
  • Spelen: nieuwe activiteiten uitproberen, samen spelen enzovoorts.
  • De fijne motoriek, de oog-hand co√∂rdinatie en samenwerking tussen beide handen. Denk aan het uitvoeren van (kleuter)vaardigheden als scheuren, prikken, knippen, vouwen, plakken, knutselen en tekenen. Schrijfproblemen: onder andere de pengrip en in spiegelschrift schrijven.
  • Plannen van dagelijkse activiteiten, spullen vergeten en kwijtraken en moeite met oplossingen bedenken.
foto6