(Jong) volwassenen & ouderen

Wat is ergotherapie voor (jong)volwassenen en ouderen?.

Wij helpen u als u uw dagelijkse activiteiten niet meer naar eigen tevredenheid kunt uitvoeren. Dit kan zo zijn als gevolg van een (chronische)ziekte en/of het ouder worden.

Samen met u kijken wij naar de oorzaken die u belemmeren in uw dagelijks leven en waar uw mogelijkheden liggen zodat u deze kunt inzetten. De behandeling is gericht op doelen rondom dagelijkse activiteiten, de woon en leefwereld, werk of studie, vrije tijdsbesteding en sociale contacten. Zo werken wij toe naar een nieuwe balans in uw dagelijkse leven, zodat u zo zelfstandig mogelijk de voor u betekenisvolle activiteiten (weer) uit kunt voeren.


Bij welke ziekten en klachten kan ergotherapie u zoal ondersteunen?
 • Reuma
 • Hersenbloeding/ herseninfarct (CVA=Cerebraal Vasculair Accident )
 • Multiple sclerose (MS)
 • Chronische pijn en vermoeidheid
 • Herstel na oncologie
 • Ouderdomsklachten
Ergotherapeutische aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere:
 • Zelfverzorging (ADL): aankleden, wassen, haren kammen, toiletbezoek
 • Huishouden: boodschappen doen, koken, poetsen, de was doen
 • Ontspanning: problemen bij uitvoeren van hobby`s, onderhouden van sociale contacten
 • Verplaatsen binnen en buitenshuis
 • Cognitie: geheugenproblemen, dagindeling, planmatig werken
 • Verzorgen van familieleden
 • Belasting- belastbaarheid
 • Voorlichting en advies aan mantelzorgers
 • Advies voor woningaanpassingen
 • Voorlichting en advies voor werkplek aanpassingen